Türk vatandaşlığı doğum, doğum yeri, yetkili makam kararı, seçme hakkı, evlat edinilme, evlenme ve yatırım ile kazanılabilmektedir.

Evlenme ile Türk vatandaşlığı elde edebilmek için en az 3 yıllık evli olmak gerekmektedir. Aile birliği içinde yaşama, evliliğe bağdaşmayacak fiillerde bulunmama ve mili güvenlik ile kamu düzenini tehdit etmemeleri aranılan şartlardır.

Yatırım ile Türk vatandaşlığı kazanabilmenin ise altı yolu vardır. Kanunun gerektirdiği süreleri tamamlamak amacıyla yatırım türleri arasında geçiş mümkündür.

Yatırım ile alınan Türk vatandaşlığında, resmi olan eş ve 18 yaşından küçük çocuklarda Türk vatandaşlığını kazanacaktır.

Yatırımlar 3 yıl şartı ile gerçekleştirilecek olup yatırım süresinde Türkiye’de oturma zorunluluğu bulunmamaktadır.

  1. 250,000 USD veya karşılığı döviz ya da Türk Lirası tutarında taşıması tapu kayıtlarına 3 yıl satılmaması şerhi ile satın almak
  2. En az 50 kişilik istihdam oluşturmak
  3. En az 500,000 USD veya karşılığı döviz ya da Türk Lirası tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirmek
  4. En az 500,000 USD veya karşılığı döviz ya da Türk Lirası tutarında mevduatı 3 yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırmak
  5. En az 500,000 USD veya karşılığı döviz ya da Türk Lirası tutarında Devlet borçlanma araçlarını 3 yıl tutmak şartıyla satın almak
  6. En az 500,000 USD veya karşılığı döviz ya da Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını  en az 3 yıl elinde tutmak şartıyla satın almak

Yapılacak olan tüm yatırımlar için yatırımın türüne göre öncelikle, ilgili resmi kurumlardan yatırım uygunluk belgesi alınması gerekmektedir.

Uygunluk belgesi alındıktan sonra yatırımcıya uygun olan ikamet izni için zorunlu belgeler temin edilir, ikamet izni için İl Göç İdaresine başvurulur.

Son olarak vatandaşlık için gerekli evraklar hazırlandıktan sonra İl Nüfus ve Vatandaşlık müdürlüğüne vatandaşlık başvurusu yapılır.