Türkiye’de, vizesinin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da 90 günden fazla kalmak isteyen yabancılar ikamet izni almak zorundadır. Yabancının durumuna göre 6 çeşit ikamet izni vardır.

Detaylı bilgi için hemen 05524355252 ‘den arayın yada linke ? https://wa.me/905524355252  tıklayarak whatsapptan ulaşın.

İkamet izni harç bedelleri için tıklayınız.

İKAMET İZİN ÇEŞİTLERİ

Kısa Dönem İkamet İzni ;  Aşağıda maddeler halinde çeşitleri belirtilen ve her defasında en fazla birer yıllık düzenlenen ikamet iznidir. Aşağıda sıralanan

maddelerin kapsamına giren yabancılar için kısa dönem ikamet izni talebinde bulunulacaktır.

1-Bilimsel araştırma amacıyla gelecek olan yabancılar
2-Türkiye’de taşınmaz malı bulunan yabancılar
3-Ticari bağlantı veya iş kuracak olan yabancılar
4-Hizmet içi eğitim programına katılacak olan yabancılar
5-Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecek olan yabancılar;
6-Turizm amaçlı kalacak yabancılar
7-Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi görecek olan yabancılar
8- Adli veya idari makamların talep veya kararlarına bağlı olarak Türkiye’de kalması gereken yabancılar
9-Aile ikamet izni şartlarını kaybetmesi durumunda kısa dönem ikamet iznine geçirilecek olan yabancılar
10-Türkçe öğrenme kurslarına katılacak olan yabancılar
11-Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacak olan yabancılar
12-Türkiye’de yüksek öğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat eden yabancılar
13-Türkiye’de çalışmayan ancak Bakanlar Kurulunca belirtilecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu
14-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan yabancılar,

? Kısa Dönem İkamet İzni Belgeleri ?

 1. Pasaport veya yerine geçen belge
 2. 4 adet fotoğraf
 3. Noter onaylı kira kontratı
 4. Gelir beyanı
 5. Sağlık sigortası

Kısa dönem ikamet izninde, kalış nedenlerine bağlı olarak ilave belgeler talep edilebilmektedir.

Aile İkamet İzni ;   Aile ikamet izni, destekleyicilere (TC vatandaşı ya da yabancı)  bağlı olarak destekleyicilerin yabancı eşi, ergin olmayan yabancı çocuğu ile evlatlığı veya eşinin bağımlı ergin çocuğuna verilir.

Aile ikamet izni alabilmek için destekleyici de aranan şartlar ;

 • Toplam geliri asgari ücretten az olmamak üzere, ailedeki fert başına asgari ücretin üçte birinden az olmayan aylık geliri bulunmak.
 • Ailenin nüfusuna göre, genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun barınma şartlarına sahip olmak ve tüm aile fertlerini kapsayan sağlık sigortası yaptırmış olmak
 • Başvuru tarihi itibarıyla, beş yıl içinde aile düzenine karşı suçlardan herhangi birinden hüküm giymemiş olduğunu adli sicil kaydıyla belgelemek
 • Türkiye’de en az bir yıldır ikamet izniyle kalıyor olmak
 • Adres kayıt sisteminde kaydı bulunmak

Aile ikamet izni alabilmek için yabancıda aranan şartlar ;

 • Talep edilen bilgi ve belgeleri ibraz etmek
 • Aile ikamet izni talep ettiği kişilerle birlikte yaşadığını veya yaşama niyeti taşıdığını ortaya koymak
 • Evliliği aile ikamet izni alabilmek amacıyla yapmamış olmak
 • Eşlerden her biri için 18 yaşını doldurmuş olmak

Not : Türkiye’de bulunan mülteciler ve ikincil koruma statüsü sahiplerinde, bazı şartlar aranmayabilir.

? Aile İkamet İzni Belgeleri

Yabancıdan ?

 1. Pasaport veya yerine geçen belge
 2. 4 adet fotoğraf

Destekleyiciden ?

 1. Pasaport veya yerine geçen belge / nüfus cüzdanı
 2. İkamet / çalışma izni belgesi, mavi kartlı ise belgesi, mülteci veya ikincil koruma statü sahibi kimlik belgesi
 3. Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olunduğuna dair onaylı e-imzalı/imzalı belge
 4. Tüm aile bireylerine kapsayan sağlık sigortası
 5. Adli sicil kaydı
 6. Adres kayıt sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge (il/ilçe nüfus müdürlüklerinden alınacak e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü belge)

Öğrenci İkamet İzni ; Türkiye’de bir yüksek öğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görecek yabancılar ile aile ikamet izni bulunmayan ilk ve orta derecede öğrenim görecek yabancılar öğrenci ikamet izni almak zorundadır. Alınacak olan eğitimin türüne göre belgelere ilave evrak talep edilebilecektir. Detaylı bilgi talebinde bulunan müşterilerimiz, bizimle iletişime geçilmesi durumunda ücretsiz olarak bilgilendirilecektir.

? Öğrenci İkamet İzni Belgeleri?

 1. Pasaport veya yerine geçen belge
 2. 4 adet fotoğraf
 3. Noter onaylı kira kontratı
 4. Gelir beyanı
 5. Sağlık sigortası
 6. Öğrenci belgesi

Uzun Dönem İkamet İzni ; Türkiye’de kesintisiz en az 8 yıl, ikamet izniyle kalmış olan yabancılar için süresiz ikamet izni verilebilir. Uzun dönem ikamet izni alabilmek için gerekli şartlar aşağıdaki gibidir.

 • Kesintisiz 8 yıl ikamet
 • Son 3 yıl içinde sosyal yardım almamış olmak
 • Yeterli ve düzenli gelir
 • Geçerli sağlık sigortası

İkamette Kesinti Nedir, Kesintisiz İkamet Nasıl Hesaplanır ?

İkamette kesinti zorunlu kamu hizmeti, eğitim ve sağlık nedenleri hariç, yabancının yurt dışında kaldığı sürelere ve ikamet izni almadan Türkiye’de kaldığı sürelere denir.

İkamette kesinti hesaplamasında başvuru yapılan tarih dikkate alınarak geriye yönelik hesaplama yapılır.

 • Başvuru tarihinden itibaren geriye dönük birer yıllık dilimler içerisinde toplam 180 günü aşan kesinti bulunmuyorsa diğer bir yıllık dilime geçilir ve bu kontrole 8 yıl tamamlanana kadar devam edilir.
 • Birer yıllık dilimlerde 180 günü aşan kesinti olmaması durumunda son 5 yıllık dilim içinde toplam 365 günü aşan kesinti olup olmadığına bakılır.
 • 8 yıl içerisinde bir seferde veya peş peşe, yurtdışında ya da ikametsiz olarak Türkiye’de geçirdiği süre 6 ayı geçen yabancıların talepleri, dilimlik hesaplamaya geçilmeden olumsuz olarak sonuçlandırılır.
 • Sınır dışı etme işlemi uygulanan yabancıların, önceki ikamet izni süreleri, ikamet izin sürelerinin toplanmasında hesaba katılmaz.
 • Öğrenci ikamet izinlerinin yarısı dikkate alınır.
 • İnsani ikamet süreleri hesaplamada dikkate alınmaz.

? Uzun Dönem İkamet İzni Belgeleri ?

 1. En az 6 ay geçerli pasaport veya yerine geçen belge
 2. 4 adet fotoğraf
 3. Önceki ikamet izin belgeleri ( asılları yoksa fotokopileri)
 4. Son 3 yıl içinde sosyal yardım almadığını gösteren e-imzalı/ imzalı ve kaşeli/mühürlü belge
 5. Kalınacak süre için yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olunduğuna dair e-imzalı/ imzalı belge
 6. Adli sicil kaydı
 7. Adres kayıt sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge (il/ilçe nüfus müdürlüklerinden alınacak e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü belge)

İnsani İkamet İzni ; Olağanüstü durumlar, çocuğun yüksek yararı, geri gönderilme sürecinde, işlemlerin devamı süresince vb durumlarda insani ikamet izni verilir.

İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni ; İnsan ticareti mağdurları ile insan ticareti mağduru olabileceği yönünde kuvvetli kanaat oluşanlara, yaşadıklarının etkisinden kurtulabilmeleri ve yetkililerle işbirliği yapmalarını sağlamak amacıyla, 30 gün süreli insan ticareti mağduru ikamet izni, valilikler tarafından harçsız olarak verilir. Mağdurun bu süre zarfında rızası alınarak sığınma evinde veya destek merkezinde kalması ve destek programına katılması esastır.